Velkommen hos Axia Advokater

Om Axia Advokater

Axia Advokater er et advokatfirma, etableret af advokat Brandur Ellingsgaard i 2010 i Vordingborg. I 2013 blev der etableret et samarbejde med advokatfirmaet C.-H. Futtrup i Sakskøbing om en gradvis overtagelse af kontoret.

 

Kontoret blev etableret med sloganet “kompetent værdiskabende rådgivning i øjenhøjde”, og skal signalere, at som kunde hos Axia Advokater får du en god og kompetent rådgivning, som er til at forstå. Dette slogan forsøger vi hver dag at leve op til.

 

Rådgivningen skal også være værdiskabende, og det skal forstås som at rådgivningen sagtens kan resultere i, at man ikke anlægger en retssag, eller man ikke anlægger en forældremyndighedssag, eller man accepterer en lejestigning. Formålsløse sagsanlæg skal altid undgås.

 

Værdiskabende skal også forstås som omkostningsbevidst, og selv om det tit ikke er billigt at gå til en advokat, så sørger vi for at det ikke bliver dyrere end nødvendigt. Se f.eks. under fri proces og retshjælpsforsikring.

 

 

Advokat Brandur Ellingsgaard, opvokset i Torshavn på Færøerne, er cand. jur. fra Københavns Universitet fra 2002, og har haft advokatbestalling siden 2008.

 • Advokatbrevkasse

  sender...

  The server encountered an error.

  Sendt!

 • Brug af cookies

  Axia Advokater.dk anvender cookies til statistik over brugen af hjemmesiden. Hvis du klikker videre på hjemmesiden, accep-terer du vores brug af cookies.

   

  Såfremt du ikke ønsker cookies, finder du

  her

  en vejledning, hvordan du fjerner cookies fra Axia Advokater.dk igen

Axia Advokater   I     Algade 34a   I   4760 Vordingborg    I    Tel.:+45 Tlf. 5537 4433 I  E-mail: be@axiaadvokater.dk

Axia kontorer

Kontor Vordingborg

Algade 34a

4760 Vordingborg.

Tlf. 5537 4433

Vores placering i Vordingborg. Gåafstand fra Stationen, og gode parkeringsmuligheder lige ved døren.

Den 1. januar 2014 Axia Advokater flytter ind i deres lokaler på Adelsgade 34 A

Gåsetårnet i Vordingborg er et 26 meter højt tårn, der er del af det gamle Vordingborg Slot grundlagt under Valdemar den Store. Gåsetårnet er bygget af Valdemar Atterdag omkring 1362. Tårnet er bygget som et forsvarstårn med tykke mure nederst, der langsomt bliver tyndere til toppen.

Gåsetårnet blev overdraget til det offentlige den 24. december 1808, hvilket gør det til det først fredede fortidsminde i Danmark.

 

Vores domicil fra 1. februar 2014 i Algade i Vordingborg

Advokaten

Brandur Ellingsgaard

Mobiltelefon: 2277 4433

Mail: be@axiaadvokater.dk

Brandur Ellingsgaard er indehaver af Axia Advokater. Brandur Ellingsgaard arbejder med de fleste juridiske discipliner. Herudover  har Brandur Ellingsgaard i en årerække undervist i faget erhvervsret på ZBC Vordingborg.

Brandur Ellingsgaard er også medlem af adskillige bestyrelser.

 

Karriere

Kan du bidrage til Axia advokaters udvikling?

Vi har ikke egentlige stillingsopslag i øjeblikket.

 

Axia Advokater har en vision om at vokse, og hvis du mener, at du kan bidrage til den vækst vil vi meget gerne høre fra dig. Det gælder primært advokater, som kan tænke selvstændigt og som kan bidrage til Axia Advokaters udvikling. Send en mail til Brandur Ellingsgaard på be@axiaadvokater.dk, hvis du vil sende en uopfordret ansøgning.

Vores CVR-nummer er: 28932847

 

Axia Advokater er organiseret som personlig drevet virksomhed.

 

Advokaterne hos Axia Advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

 

Alle advokater hos Axia Advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forikring. Dette gælder uanset, om advokaten har dansk eller udenlandsk beskikkelse. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Axia Advokater uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

 

Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.

 

Axia Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

 

Axia Advokater samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som Axia Advokater har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

 

Advokaterne hos Axia Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

 

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

 

 

Firmaprofil